سفارش تبلیغ
صبا

مقدمه

به نام او

 منت خدای را که در ایام عمر حقیر تجربیاتی بس گرانبها را در عرصه دانش، خدمات مهندسان مشاور، اجرای پروژه های کوچک و بزرگ ساختمانی و صنعتی ، تدریس و تحقیق و مطالعه نصیبم کرد. و از قبل آن درسهای بزرگی را به من آموخت.

بر آنم که در فرصت باقیمانده ، با نگرش تحول عظیم در حال وقوع در دهکده جهانی ، شیوه ای نو برگزیده و بتدریج روشهای نو بر اساس تجربیات گذشته را با دوستان ، علی الخصوص همکاران و هم رشته ای ها به اشتراک بگذارم.

باشد تا civilc  مقدمات آپلود شدن وب سایت  www.civilc.com باشد.

در این وب سایت برنامه ها و محتواهای بسیاری گنجانده و بزودی منتشر خواهد شد.

شروع پروژه با همکاری آقایان مهندس حسین اعلایی ، رضا قنبری و اینجانب علیرضا خورشیدی پاجی کلید خورده و در حال حاضر پس از گذشت 15 ماه برنامه ریزی ، تحقیق و تهیه نقشه وب سایت با مشارکت تعدادی بسیار زیادی از همکاران در سراسر کشور آماده برای طراحی سایت در آینده ای نزدیک میباشد.

سایتی که همه افراد درگیر در رشته ساختمان، ساخت و ساز ، دانشگاهها و اساتید ، پیمانکاران عملیات اجرایی و موسسات آموزشی در آن سهیم ، درگیر و منتفع خواهند شد.

آنچه که پیش بینی میشود مشارکت همه اصناف حقیقی و حقوقی مرتبط میباشد.

به امید حق.